נזקי גוף ורשלנות רפואית

כאשר אדם נפגע כתוצאה ממעשה או מחדל של צד כלשהו (בור ברשות הרבים, מדרכה עקומה, מדרגות בבניין וכו'), קמה לו הזכות לתבוע בגין נזקיו, כדלהלן: (ע"פ פקודת הנזיקין)

"נזק" – אבדן חיים, אבדן נכס, נוחות, רווחה גופנית או שם-טוב, או חיסור מהם, וכל אבדן או חיסור כיוצאים באלה;

"נזק ממון" – הפסד או הוצאה ממשיים הניתנים לשומה בכסף ואפשר למסור עליהם פרטים.

מלבד שאר הפרטים המצויים באתר המבדלים אותנו מאחרים והופכים את משרדנו למוביל בתחומו, עורכי הדין במשרדנו יוזמים שיחות ובירורים, יוצאים לשטח, בודקים וחוקרים לטובת הלקוח. במרבית המקרים פעולות אלו הן שמכריעות את הכף בכל ההליך!

אם נפגעתם ויש לכם נזק גופני, ממוני או נפשי, משרד עורכי דין דבוש ושות' ישמרו היטב על זכויותיכם וילוו אתכם בכל ההליך עד קבלת מלוא הפיצויים המגיעים לכם לפי כל דין.

דילוג לתוכן