תאונות דרכים

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל”ה-1975 קובע כי: "תאונת דרכים" – מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה"

החוק הנ"ל מגדיר את הנזק כך:

"נזק גוף" – מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי לרבות פגיעה בהתקן הדרוש לתפקוד אחד מאברי הגוף שהיה מחובר לגוף הנפגע בעת אירוע תאונת הדרכים.

ואיזה שימוש ברכב אכן ייחשב כתאונת דרכים? להלן לשון החוק:

"שימוש ברכב מנועי" – נסיעה ברכב, כניסה לתוכו או ירידה ממנו, החנייתו, דחיפתו או גרירתו, טיפול-דרך או תיקון-דרך ברכב, שנעשה בידי המשתמש בו או בידי אדם אחר שלא במסגרת עבודתו, לרבות הידרדרות או התהפכות של הרכב או התנתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו תוך כדי נסיעה וכן הינתקות או נפילה כאמור מרכב עומד או חונה, שלא תוך כדי טיפולו של אדם ברכב במסגרת עבודתו ולמעט טעינתו של מטען או פריקתו, כשהרכב עומד.

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים הינו מפורט מאוד, ולכן חברות הביטוח עלולות למצוא פירצות שיסייעו בידן להימנע מלשלם לנפגע את מלוא/חלק מהנזק.

מלבד שאר הפרטים המצויים באתר המבדלים אותנו מאחרים והופכים את משרדנו למוביל בתחומו, עורכי הדין במשרדנו יוזמים שיחות ובירורים, יוצאים לשטח, בודקים וחוקרים לטובת הלקוח. במרבית המקרים פעולות אלו הן שמכריעות את הכף בכל ההליך!

משרד עורכי דין דבוש ושות' ישמרו היטב על זכויותיכם וילוו אתכם בכל ההליך עד קבלת מלוא הפיצויים המגיעים לכם לפי כל דין.

דילוג לתוכן