תאונות עבודה

תאונת עבודה מוגדרת ע"פ חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995:

"תאונת עבודה" – תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי – תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו;

"מחלת מקצוע" – מחלה שנקבעה כמחלת מקצוע בתקנות לפי סעיף 85 והוא חלה בה, בהיותה קבועה כמחלת מקצוע, עקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי – עקב עיסוקו במשלח ידו.

בנוסף קובע החוק הנ"ל כי רואים תאונה כתאונת עבודה אף אם:

(1)  אירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של המבוטח לעבודה ממעונו או ממקום שבו הוא לן אף אם אינו מעונו, מן העבודה למעונו או ממקום עבודה אחד למשנהו, ועקב נסיעתו או הליכתו זו;

יש לשים לב כי בהמשך החוק מסייג את ההכרה בנסיעה לעבודה כתאונת עבודה:

תאונה שאירעה תוך כדי נסיעה או הליכה […] אין רואים אותה כתאונה בעבודה אם חלה בנסיעה או בהליכה הפסקה או סטיה של ממש מהדרך המקובלת.

ובנוסף קובע החוק כי רשלנות העובד לא תוכר כתאונת עבודה:

אין רואים תאונה כתאונת עבודה אם אירעה בעת שהמבוטח נהג ברשלנות שלא בהתאם להוראה חוקית ביחס לעבודתו שהובאה לידיעת העובדים במקום עבודתו, או שלא בהתאם להוראות שניתנו לו וכו'.

המדרון הוא חלקלק ותאונות רבות לא הוכרו כתאונות עבודה עקב הגדרת פרטים שגויים והצהרות לא נכונות או שאינן תואמות ההגדרה על פי החוק.

לכן, באם נפגעתם בדרככם לעבודה או בחזרתכם ממנה, אל תתחילו את ההליך ללא עורך דין מוסמך! מומלץ ביותר לערב את עורך הדין בסמוך לארוע ככל שניתן.

מלבד שאר הפרטים המצויים באתר המבדלים אותנו מאחרים והופכים את משרדנו למוביל בתחומו, עורכי הדין במשרדנו יוזמים שיחות ובירורים, יוצאים לשטח, בודקים וחוקרים לטובת הלקוח. במרבית המקרים פעולות אלו הן שמכריעות את הכף בכל ההליך!

משרד עורכי דין דבוש ושות' ישמרו היטב על זכויותיכם וילוו אתכם בכל ההליך עד קבלת מלוא הפיצויים המגיעים לכם לפי כל דין.

דילוג לתוכן